Giao hàng trong bao nhiêu ngày sẽ nhận được sản phẩm?

Giao hàng nội thành thường mất 2-3 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đơn hàng đối với các đơn hàng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc mất 3-5 ngày làm việc đối với các tỉnh thành khác, không giao hàng các ngày lễ và cuối tuần.

Lưu ý:

  • Trong các ngày nghỉ lễ, thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn so với dự kiến trên trang web
  • Chúng tôi giao hàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, không phải các bên liên quan trong công ty, cũng như các đối tác kinh doanh và các công ty hợp đồng.